Järpens IF växer och tar samhällsansvar

– anställer verksamhetsledare!
Röjsmon – centrum för idrott utvecklas, och har idag allt som andra byar drömmer om. Ishall för hockey, curling och under den isfria tiden inomhusfotboll, en förstklassig konstgräsarena, paddelhall, längdskidspår, rullskidbanor, cykelbanor, löparbanor mm
Järpens IF är glad och stolt över att ha bidragit till denna fina utveckling men vi tänker inte luta oss tillbaka.
Jämsides med Röjsmons utveckling har Järpen fått en inflyttning vi inte sett tidigare. Idag är hela området en jättelik ungdomsgård och vi bedriver integration på högsta nivå. 
Vi ser behovet, och vill att alla ska känna sig välkommen att ta del av idrott, rörelse, motion, glädje och gemenskap på lika villkor.

Vi i Järpens IF tar ett samhällsansvar och har långsiktigt arbetat med att skapa förutsättningar för att kunna anställa en verksamhetsledare som skall hjälpa oss att fortsätta växa som förening. Projektet skall aktivera barn, ungdomar, äldre och personer med funktionshinder, samt vara med och utveckla fotbollen. Vi har nu lyckats skapa ett två-årsprojekt för att kunna genomföra detta. Drygt 80% av finansieringen finns nu på plats och en ansökan till Åre Kommun om bidrag finns inskickad och vi hoppas på ett positivt besked när beslutet skall tas senare i november.

Projektet skall dra i gång nu i januari 2022, och vi bjuder nu in företag, organisationer och privatpersoner som liksom vi ser vikten och betydelsen av denna samhällsinsats. Vi har redan några företag och organisationer som hört av sig och är villiga att stötta projektet med finansiering till den återstående delen. Ser du också samhällsvinsten med detta och vill vara med och bidra till att det blir verklighet, hör av dig till oss för en förutsättningslös diskussion.
Slår allting in och vi lyckas få in mer pengar än ursprungsplanen, så utökar vi projektets omfattning för att göra det ännu bättre.
I korthet så är det ett tvåårigt projekt till en kostnad av 1,85 miljoner, varav 1,5 miljoner finansieras av EU medel via Leader. Projektets huvudsyfte är att aktivera barn, ungdomar, personer med funktionshinder och äldre. Vi kommer starta ett idrotts/rörelsefritids där barn mellan 7–12 år i samband med skoldagens slut skall erbjudas rörelseaktiviteter där fotboll kommer ha ett större inslag, men även andra idrotter som skridskor, längdåkning, ishockey, handboll, curling, dans, basket, cykel, padel, orientering med flera skall kunna finnas med. Detta skall även erbjudas som heldags lovaktivitet under skollov. De flesta av aktiviteterna kommer ha sin bas runt Röjsmon – Centrum för idrott. Samarbeten kommer ske med andra föreningar och ordinarie skol- och fritidsverksamhet är en naturlig del i detta.
En annan del i projektet är att ordna fotbolls-och rörelseaktivitet för personer med fysiska och psykiska funktionhinder, där drömmen är att kunna få ihop till ett parafotbollslag. Vi kommer också ordna så kallad gå-fotboll för de äldre som vill aktivera sig i sociala former.
Det primära i detta projekt är att skapa fler och mer rörelseaktiviteter, då all forskning visar på att vi blir mer stillasittande och hälsan blir lidande av det. Vinsten för Järpens IF är att vi kan få fler som vill spela fotboll och som vi då kommer kunna erbjuda bättre, mer seriös och även individanpassad träning så att de skall kunna utveckla sitt fotbollskunnande.
Förutom att driva och genomföra aktiviteter inom projektet skall den/de personer som anställs som verksamhetsledare också vara med och utveckla vår ordinarie verksamhet samt vara tränare för våra seniorlag. Den/de skall utbilda våra egna ledare och ungdomar. Detta för att kunna bibehålla och utveckla vår fotbollsverksamhet på den nivå vi är nu.
Vår målsättning är att efter projektet är slut så skall denna tjänst kunna inrymmas under föreningens ordinarie verksamhet och vara en naturlig del av utbudet för barn och ungdomars fritidsaktiviteter och en sammanhållande part med andra föreningars verksamhet.
Förutom allt nämnt så finns det otroligt många positiva bieffekter i detta projekt som idag kan vara svåra att överblicka. Några av dem är: möjlighet att ta emot praktikanter både från skola och de som behöver komma ut i arbetslivet, skapa daglig sysselsättning för personer med LSS-stöd, ordna sommarläger och andra camper, utbilda egna ledare tidigt i ungdomsåren, skapa träningsläger för andra lag, samverka med föreningar och kommunen, minskat ”stök på byn”, utöka samarbete med skola, tätare kontakt med näringslivet, skapa inflyttning som kan ge ökade skatteintäkter till kommunen. Vem vet, kanske vi kan lyckas starta ett fotbollsgymnasium i Järpen.
När vi kommer i gång så finns det inget stopp på vad vi kan göra.
Du kan vara med och bidra!
Vill du vara en del av framtiden och stötta denna samhällssatsning, hör av dig till oss omgående via mejl till jarpensif.fotboll@gmail.com.
Du kan också slå en signal till Järpens IF:s fotbollsansvarige Niclas Brissman på tel 070 512 16 91 eller till Järpens IF:s ordförande Micael Olsson på tel 070 516 68 18.
Skulle du vara intresserad av att få anställning och arbeta med detta projekt, hör av dig!

Hjälp oss förverkliga vår dröm och stötta denna samhällsnyttiga insats!