JIF:S grundande för 100 år sedan

Läs protokollet från det allra första mötet när Järpens IF bildades den 18 april 1923.

Jag är säkert inte ensam om att ha hört att fotbollsplanen “Cuba” fick sitt namn efter det hade varit stökigt på dansbanan (eller kanske snarare utanför själva banan) och att det då drogs en parallell med att det var “lika stökigt som i Cuba”. Själv kopplade jag det till till Kubakrisen i oktober 1962 när Sovjet satte kärnvapen på Kuba i Karibien…

Nu visar protokollet att platsen kallades för Cuba redan 1923. Efter en googling och lite spekulation så visar det sig att det kanske finns en koppling till att kubanerna ville slå sig fria från det spanska herraväldet och det faktum att USA 1898 genom att de gav sig in i konflikten pga sockerproduktionen som dominerades av ett enda amerikanskt bolag. Kubanerna vann med USAs hjälp men till priset av en amerikansk ockupation av landet.

Kuba godtog senare ett författningstillägg, det så kallade Platt Amendment, som gav USA rätt att ingripa militärt i landet. USA har ingripit flera gånger militärt och politiskt med stöd av Platt Amendment fram till 1934, då tillägget upphävdes.

//Micke Olsson