Om Järpens IF

Järpens IF bildades 1923 som en utbrytning ur Järpens Skidklubb. Idrottsföreningen blev sedan moderförening till ytterligare utbrytningar… mer text här

Styrelsen – inaktuell??

Ordförande
Jan Anders Lundhag
070-524 35 62
jananders.lundhag@gmail.com

Kassör
Jan-Ove Lindholm
070-3449066
jolsbf@telia.com

Ledamot/vice ordförande
Madelene Lillsund Queckfeldt
madelene.lillsund@holidayclub.se

Ledamot
Birgitta Edfalk
birgitta.edfalk@telia.com

Ledamot Thim Haraldsson
thimharald@hotmail.com

Suppleant
Jan Tander
info@trillevallensskiduthyrning.se

Suppleant
Kjell Karlsson
073-8230131